Till Perstorps startsida
Översätt / Translate
Talande webb

PERSTORP.SE

Snabbt majsammanträde
i fullmäktige

Ordförandeklubba Perstorps kommunfullmäktige

Maj månads sammanträde i kommunfullmäktige avhandlades på dryga 30 minuter.

Antalet åhörare var fler än vanligt då deltagare från arbetsmarknadsenheten gästade. Ingen fråga från allmänheten hade inkommit varför kommundirektör Ulf Bengtsson tog till orda.
Han berättade bland annat om företagsklimatet i kommunen. Perstorp har gjort en stadig klättring. Företagarna anger bland annat att de önskar förbättring i samverkan skola näringsliv, upphandling samt skatter och avgifter. Ulf berättade berättade också att en ny upphandlingsorganisation är på väg att tas fram tillsammans med Åstorp och Bjuv. Kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau berättade vidare om intresse från företag som kan tänka sig etablering i kommunen vilket skulle generera ett stort antal arbetstillfällen. Han berättade även om infrastruktursatsningar och kollektivtrafik.

Se mötet i efterhand via kommunens Facebooksidalänk till annan webbplats


Dessutom berörde han det planerade arbetet för säkra övergångar vid Bälingebadet och järnvägen. Han berörde även Skånetrafikens prissättning. Bo Dahlqvist, ordförande i Perstorps Bostäder berättade att bolagets vd fått uppdrag att se över lediga tomter att bygga nya bostäder på. Beslutsärenden att behandla gällde bland annat en ordalydelse i beslutet om parkeringsövervakning som polisen uppmärksammat kommunen på.

Ytterligare beslutsärende var godkännande av Söderåsens Miljöförbunds förslag på taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter.Taxan som ersätter taxan för tobak samt taxa för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare börjar gälla från 1 juli 2019. Kommunfullmäktige beslutade också att Söderåsens Miljöförbund får tillsynsansvaret enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i Perstorps kommun. Vidare beviljades direktionen för kommunförbunden AV Media, Samordningsförbundet NNV och Söderåsens Miljöförbund, ansvarsfrihet. Dessutom godkändes årsredovisningarna.

Kommunfullmäktige den 29 maj avslutades med val av nämndemän samt ledamot, ersättare och ombud till Rönneåkommittén. Dessutom hade fullmäktige att godkänna en avsägelse från en politiker som flyttar från kommunen.

Nästa gång kommunfullmäktigesammanträder är den 28 augusti.

Senast uppdaterad: 2019-05-29

Dela detta innehåll

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Torget 1

284 31 Perstorp


Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp

 

Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post

 

Öppettider reception/växel

Måndag-torsdag, 08.00-16.30

Fredag, 08.00-15.00

Lunchstängt 12.00-13.00


FÖLJ oss här