Till Perstorps startsida

Norra Lyckan 2-3

Fyll i beskrivning av bilden

NL är belägen centralt i Perstorp i ett naturskönt område. Runt om skolan är bebyggelsen blandad.
Skolan har en mycket erfaren och engagerad personalgrupp på 25  personer.

På skolan går det ca 160 elever.  Eleverna är uppdelade på 8 klasser. Vi arbetar i åldershomogena klasser. I varje klassrum finns det datorer och bildprojektorer.
På skolan finns det en matsal, Lyckoträffen, där det serveras god mat mellan 11.00-12.00.

Skolbiblioteket är bemannat mån 10.30-13.30, tis 8.00-13.30, ons 11.00-13.30, tors 10.30-13.30, fre 8.00-13.30.

Vi har även en trä- och en textilslöjdsal och ett bibliotek som är mycket uppskattat. I en separat byggnad på skolgården har vi idrottshallen där barnen har idrott 2-3 gånger/vecka.

Skolgården är mestadels asfaltbelagd men har även en liten skog, en stor gräsfotbollsplan och en grusfotbollsplan. Runt om skolan finns olika lekredskap som t.ex. klätterställningar och gungor. Det finns även en 60 m bana och längdhoppsgrop.

När skolan slutar tar våra två fritidsavdelningar över. En avdelning finns i samma byggnad som skolan och en avdelning finns i en villa ca 100 m från skolan. 

Välkommen till Norra Lyckan skolan där vi arbetar med utgångspunkt i FN s Barnkonvention som ska genomsyra alla lagar och skolans specifika lag är skollagen.
I samspel med skollagen är vårt uppdrag riktat till specifika verksamheter inom skola via Lgr 11 reviderad 2016. Vid Norra Lyckan skolan finns grundskola årskurs 2 och 3 samt inkluderad grundsärskola och fritidshem.
Demokrati arbetet sker dagligen i alla skolformer och värdegrundsarbete med likabehandling är återkommande i alla handlingsplaner som vi använder inom skolan. Skolans olika handlingsplaner är fördjupningar inom specifika uppdrag med Grön Flagg www.hsr.selänk till annan webbplats samt Likabehandlingsplan. www.do.selänk till annan webbplats
Elevhälsan är tillgänglig för alla elever inom skolan och är förebyggande hälsoarbete som samverkar utanför kommunen dessutom. 
www.spsm.selänk till annan webbplats Handledning till lärare och föräldrar med elever som har diagnoser.
En väg in via BUP.
Barn och Ungdoms habilitering i Region Skåne.
Perstorps kommun har en kulturgaranti där det ingår samarbete med bibliotek och Region Skåne där handlingsplan gällande Skapande skola finns för alla barn i Perstorps kommun.
Skolan samarbetar med myndigheter inom och utanför kommunen för att främja alla barns utveckling och likavärde. www.do.selänk till annan webbplats
Likabehandlingsplanen finns anslagen på kommunens hemsida.
Systematiskt kvalitetssäkring pågår dagligen genom arbete med material och årshjul från skolverket.

Du kan bidra som förälder och elev i kvalitetsarbetet genom klassråd, föräldraråd, föräldramöte och enkäter.
Läslyftet pågår i F-3 och är en evidensbaserad kompetensutbildning som bidrar till skolans utveckling och högre måluppfyllelse. Här får lärare evidensbaserad kompetensutveckling och samverkar sker med skolverket och högskolan i Kristianstad. Utbildning pågår under hela läsåret.
Samordnare och fritidshemmens ledningsansvarige har hand om kvalitetsutveckling och läroplansarbetet på kommunens samtliga fritidshem.

Med dessa stora och informativa ord hoppas jag på ett gediget och utvecklande samarbete där eleven är i fokus , eftersom varje barns bästa ligger mig varmt om hjärtat . Mitt dagliga arbete är präglat av demokrati och elevhälsoarbete för att kunna nå målen och de formativa bedömningarna som görs pekar på en positiv utveckling där vi tillsammans når målen på både kort och lång sikt.

Kontaktuppgifter

Telefon

Annika Sjöhlm 0435 - 392 51   annika.sjoholm@perstorp.se

Lotta Nordkvist 0435 - 392 31  lotta.nordkvist@perstorp.se

Besöksadress

Norra Lyckanskolan
Hökvägen 18
284 36 Perstorp

Postadress

Perstorps Kommun
BUN
Norra Lyckanskolan
284 85 Perstorp

För ytterligare information kontakta

Rektor Tonny Laursen 0435 - 393 04   tonny.laursen@perstorp.se

Senast uppdaterad: 2017-09-22

Dela detta innehåll

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Torget 1

284 31 Perstorp


Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp

 

Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post

 

Öppettider reception/växel

Måndag-torsdag, 08.00-16.30

Fredag, 08.00-15.00

Lunchstängt 12.00-13.00


FÖLJ oss här