Till Perstorps startsida

PERSTORP.SE

Oderljunga skola F-6

Fyll i beskrivning av bilden

Oderljunga skola ligger idylliskt i skogsbrynet i Oderljunga, sju kilometer norr om Perstorp. Skolan består av tre fristående byggnader omgivna av en skolgård som stimulerar till många olika aktiviteter. Lokalerna är trivsamma med både ny och gammal charm. Oderljunga skola är en F-6 skola där drygt 60 elever går i åldersintegrerade klasser.

Skolan erbjuder också skolbarnsomsorg på fritidshemmet Svalan som är inrymt i en av skolbyggnaderna. Svalan har cirka 30 barn inskrivna.

Förskolan Pärlan ligger precis intill skolan. Där kan erbjudas barnomsorg för 38 barn i åldrarna 1-5 år.

Historik

Den äldsta byggnaden på skolan är från 1859. Det var läraren Olof Ögren som ritade huset. Det röd-bruna teglet fick de från kyrkan, det hade blivit över när de byggde den. Folket i byn hjälpte till att bygga skolan. Från början var det halmtak på byggnaden. I huset bodde då också läraren och hans familj. Idag är klass 4-5 och biblioteket i denna byggnad.

Nästa hus som uppfördes byggdes 1895. Här har det bl a varit banklokal, hemvärnets lokaler, mottagning med sjuksköterska och kommunfullmäktige. När det blev skola bodde lärarinnan här. Vikarien fick bo i ett rum på vinden. (Det finns fortfarande kvar). Idag finns fritids, förskoleklass, expedition och personalrum i detta hus.

Det yngsta huset har byggts i två omgångar. Den gamla delen byggdes 1967. Det blev pengar över när Norra lyckan skolan byggdes och då kunde de bygga en gymnastiksal i Oderljunga. Den nya delen byggdes 1995. Anledningen till att man byggde den var att 6-åringarna och fritidshemmet Svalan kom till skolan i Oderljunga. Idag är klass F-1, 2-3, matsalen och gymnastiksalen i detta hus.

ODERLJUNGA SKOLA Läsåret 2018-2019

Välkommen till Oderljunga skola där vi arbetar med utgångspunkt från FN Barnkonvention som ska genomsyra alla lagar och skolans specifika lag är skollagen.
I samspel med skollagen är vårt uppdrag riktat till specifika verksamheter inom skolan via Lgr 11 reviderad 2016. Vid Oderljunga skola har vi förskoleklass, grundskola 1-6 och fritidshem inom läroplanen Lgr 11.

Demokratiarbete sker dagligen i alla skolformer och värdegrundsarbete med likabehandling är återkommande i alla handlingsplaner vi använder inom skolan. Skolans olika handlingsplaner är fördjupningar inom specifika uppdrag med Grön Flagg www.hsr.selänk till annan webbplats samt Likabehandling www.do.selänk till annan webbplats.

I vår Elevhälsoplan är syftet att arbeta med salutogent, systematiskt och förebyggande hälsoarbete på ett inkluderande sätt, precis som uppdraget enligt skollagen kräver.

Elevhälsan är tillgänglig för alla elever inom skolan och är förebyggande hälsoarbete som samverkar utanför kommunen dessutom.

www.spsm.se
länk till annan webbplats
Handledning till lärare och föräldrar med elever inom diagnoser

www.skane.se
länk till annan webbplats
”En väg in ” . BUP
Barn och ungdoms habilitering
Perstorps kommun har kulturgaranti där det ingår samarbete med bibliotek och Region Skåne där handlingsplan finns gällande Skapande skola för alla barn i kommunen.
Skolan samarbetar med myndigheter inom och utanför kommunen för att främja alla barns utveckling och likabehandling.

Här arbetar man med material kring demokrati och likabehandling.
Likabehandlingsplanen finns anslagen på hemsidan och revideras kontinuerligt
Systematisk kvalitetssäkring sker genom arbete med material och årshjul från skolverket.

Du kan bidra både som förälder och elev med att fylla i kvalitetssäkrande enkäter kring skolans trivsel och hur du mår.

Via Perstorps kommuns hemsida ser du enkäten i november.

Specialpedagogik för lärande för evidensbaserad kompetensutveckling i skola som bidrar till skolans utveckling och lärarnas kompetensutveckling. Utbildningen är evidensbaserad och skolverket, kommunen och Malmö högskola bedriver den genom ett samverkansavtal.
www.skolverket.selänk till annan webbplats

Fritidshemmet Svalan vid skolan styrs också det av skollagen och Lgr 11 reviderad 2016.
Samordnare för alla kommunens fritidshem samverkar med rektor för att kvalitetssäkra fritidshemmen och evidensbaserat årshjul används för att utveckla verksamheten. Naturligtvis samarbetar förskoleklass, grundskola och fritidshem dagligen och har dessutom en Likabehandlingsplan och handlingsplaner för fritidshem att arbeta utifrån. Grön Flagg är ett av fritidshemmets arbetssätt för att skapa klimatsmarta och hållbar utveckling samt en stor del av demokratiarbetet där man tillvaratar elevernas intresse för närmiljön, natur och kultur.

Kontaktuppgifter

Telefon

Klass 4-6 0435 - 392 63

Klass 2-3 0435 - 392 43

Klass F-1 0435 - 392 35

 

Skoladministratörer:

Annika Sjöholm 0435 - 392 51    annika.sjoholm@perstorp.se

Lotta Nordkvist 0435 - 392 31     lotta.nordkvist@perstorp.se

 

Rektor:

Rektor Lena Andersson tel. 0435- 392 64, lena.andersson@perstorp.se

Biträdande rektor Mattias Svensson  0435 - 394 12 mattias.svensson@perstorp.se


Besöksadress

Oderljunga skola
Åsbovägen 143
284 92 Perstorp

Postadress

Perstorps Kommun
BUN
Oderljunga skola
284 85 Perstorp

Senast uppdaterad: 2019-02-04

Dela detta innehåll

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Torget 1

284 31 Perstorp


Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp

 

Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post

 

Öppettider reception/växel

Måndag-torsdag, 08.00-16.30

Fredag, 08.00-15.00

Lunchstängt 12.00-13.00


FÖLJ oss här