Perstorps kommun, länk till startsidan

POSOM

POSOM är en förkortning av psykiskt och socialt omhändertagande. Om en större olycka eller katastrof skulle inträffa i kommunen eller om kommuninvånare finns med i olyckor utanför kommunen, finns ett nätverk av personer som kan träda in och stötta de drabbade och deras anhöriga.

Den centrala ledningsgruppen för POSOM i kommunen har till uppgift, dels att ha beredskap för egna insatser vid större olyckor, dels hjälpa till med utbildnings- och inspirationsdagar för lokala krisgrupper.

Ledningsgruppen för POSOM:

 • Inkallas av kommunens krisledningsgrupp, socialchef eller räddningschef
 • Träder i funktion vid större olyckor och katastrofer som sker i kommunen eller där många kommuninvånare är inblandade
 • Informerar massmedia om sin verksamhet
 • Inkallar vid behov ytterligare resurser från olika organisationer
 • Iakttar tystnadsplikt i vad som framkommer vid insatserna

Ledningsgruppen består av:

 • Annelie Börjesdotter - Socialchef​
 • Lisbeth Reimers - Rektor
 • Leif Hylander - Räddningschef
 • Susanne Burström - Säkerhetssamordnare
 • Peter Tenghamn - Verksamhetschef, Vårdcentralen Perstorp
 • Max Staude - Kommunpolis, Polisen
 • Ulla-Britt Bengtsson - Kyrkoherde, Svenska kyrkan

POSOM kontaktas dagtid via socialförvaltningens reception, telefon 0435-391 40 och övrig tid kontakta någon i POSOMs ledningsgrupp.

$publish.displayName
Senast uppdaterad: 2017-03-09

Kontakt

Postadress:
Perstorps Kommun, 28485 Perstorp

Besöksadress:
Torget 1, 28431 Perstorp

Telefonväxel: 0435-390 00
Fax: 0435-355 51

E-post: kommunhuset@perstorp.se

Öppettider

måndag-torsdag 08.00-16.30 fredag 08.00-15.00 lunchstängt 12.00-13.00

Avvikande öppettideröppnas i nytt fönster

Felanmälan efter arbetstid

Telefon: 0435-393 05

Du kommer då till Securitas som tar upp anmälan och vidarebefordrar den till kommunens jourpersonal.