Perstorps kommun, länk till startsidan

Patientnämnden

Har du synpunkter på vården?


Har du frågor eller synpunkter på vården eller det bemötandet du fått så tala i första hand med personalen eller verksamhetschefen. Känns det svårt att framföra synpunkter till personalen, kan du vända dig till Patientnämnden.

Patientnämnden är till för dig


Patientnämnden är till för dig som har frågor, synpunkter eller klagomål när det gäller:
  • All offentligt finansierad hälso- och sjukvård
  • Vården inom kommunerna enligt avtal
  • Folktandvården

Patientnämnden ska enligt lagen

  • Hjälpa patienter/vårdtagare att får den information de behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården
  • Främja kontakter mellan patienter/vårdtagare och personal
  • Hjälpa patienter/vårdtagare att vända sig till rätt myndighet
  • Rapportera iakttagelser och avvikelser, som är av betydelse för patienten/vårdtagaren, till vårdgivare och vårdenheter

Patientnämndens tjänstemän och politiker har tystnadsplikt. När du vänder dig till patientnämnden får du kontakt med någon av tjänstemännen på Patientnämndens kansli i Kristianstad eller Lund.

Kontakt

Perstorps Kommun

Anna Nadmyr, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Tfn 0435-392 91, mas@perstorp.se

Patientnämndens kansli
Tfn 0770-11 00 10, patientnamnden.kansli@skane.se

Informationsägare: Annelie Börjesdotter
Senast uppdaterad: 2016-12-20

Kontakt

Postadress:
Perstorps Kommun, 28485 Perstorp

Besöksadress:
Torget 1, 28431 Perstorp

Telefonväxel: 0435-390 00
Fax: 0435-355 51

E-post: kommunhuset@perstorp.se

Öppettider

måndag-torsdag 08.00-16.30 fredag 08.00-15.00 lunchstängt 12.00-13.00

Avvikande öppettideröppnas i nytt fönster

Felanmälan efter arbetstid

Telefon: 0435-393 05

Du kommer då till Securitas som tar upp anmälan och vidarebefordrar den till kommunens jourpersonal.