Perstorps kommun, länk till startsidan

Överförmyndarnämnden (ÖN)

Vad är och gör Överförmyndarnämnden?

Överförmyndarnämnden fullgör och ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt andra författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarverksamheten.

Tingsrätten beslutar om god man/förvaltare efter ansökan/anmälan från den enskilde, närmast anhörig eller Överförmyndarnämnden. Den gode mannen/förvaltaren lämnar en gång per år in en årsredovisning som Överförmyndarnämnden granskar. Överförmyndarnämnden kontrollerar även att gode mannen/förvaltaren sköter sitt uppdrag i övrigt. Överförmyndarnämndens verksamhet kontrolleras av Länsstyrelsen.

Telefon direkt: 0435-281 27, vxl 0435-39 000
E-post: anna-lena.lundin@perstorp.se, overformyndaren@perstorp.se

För mer information och telefonnummer klicka härlänk till annan webbplats

Ledamöter och ersättare - ÖN

Ordförande: Ann-Christine Sandell (m)
Vice ordförande: Helene Norrback (s)

Ledamöter

 
Ann-Christine Sandell (m) 
Helene Norrback (s) 
Ingegärd Lundahl (kd) 
Informationsägare: Anna-Lena Lundin
Senast uppdaterad: 2016-11-18

Kontakt

Postadress:
Perstorps Kommun, 28485 Perstorp

Besöksadress:
Torget 1, 28431 Perstorp

Telefonväxel: 0435-390 00
Fax: 0435-355 51

E-post: kommunhuset@perstorp.se

Öppettider

måndag-torsdag 08.00-16.30 fredag 08.00-15.00 lunchstängt 12.00-13.00

Avvikande öppettideröppnas i nytt fönster

Felanmälan efter arbetstid

Telefon: 0435-393 05

Du kommer då till Securitas som tar upp anmälan och vidarebefordrar den till kommunens jourpersonal.