Perstorps kommun, länk till startsidan

Våld i nära relationer

Alla har rätt att leva utan kränkningar, hot eller våld!

Du har rätt att bemötas med respekt!

Vad är våld egentligen?

Våld kan vara fysiska slag och kränkningar, men även psykiska kränkningar. Det kan också vara att bli kontrollerad och hindrad i sina handlingar och i sin rätt att bestämma över sig själv och göra egna val. Det kan vara att du blir utsatt för knuffar, slag och misshandel. Det kan innebära att du blir hotad, nedvärderad eller kontrollerad. Att se och höra kränkningar mot andra som står dig nära är också en form av våld mot dig.

Brottsförebyggande rådet uppger att antalet anmälda misshandelsbrott mot såväl män som kvinnor och barn har, med något undantag, ökat kontinuerligt under de senaste tio åren. Antalet personer som är utsatta för våld i nära relationer antas vara många fler än vad statistiken om antalet polisanmälningar visar.

Alla har rätt till hjälp utifrån sin situation!

Du som är utsatt för våld har rätt till stöd som är särskilt anpassat utifrån dina behov. Det kan t.ex. vara att du är ung eller äldre, har funktionshinder, är drogberoende, har en utländsk bakgrund eller lever i en samkönad relation.

Är du förälder och utsatt för våld arbetar vi för att stödja dig i ditt föräldraskap så att ditt barns behov blir tillgodosedda och barnet kan växa och utvecklas på bästa möjliga sätt.

Vi hjälper dig med till exempel skyddat boende och kontakterna med sjukvård, polis och andra myndigheter och organisationer om det behövs.

Du kan ringa oss och prata förutsättningslöst. Du kan vara anonym och vi arbetar under sekretess.

Här kan du få hjälp under kontorstid

Du kan vända dig till socialtjänsten och ansöka om olika former av stöd. Ring kommunens växel 0435-39 000. Be att få prata med den person som har jouren för våld i nära relationer.

Om du behöver hjälp på kvällar och helger

Om du behöver hjälp på kvällar och helger kan du ringa socialjouren, telefon 114 14 (polisens växel).

Vid akut situation

Ring 112

Informationsägare: Annelie Börjesdotter
Senast uppdaterad: 2017-05-26

Kontakt

Postadress:
Perstorps Kommun, 28485 Perstorp

Besöksadress:
Torget 1, 28431 Perstorp

Telefonväxel: 0435-390 00
Fax: 0435-355 51

E-post: kommunhuset@perstorp.se

Öppettider

måndag-torsdag 08.00-16.30 fredag 08.00-15.00 lunchstängt 12.00-13.00

Avvikande öppettideröppnas i nytt fönster

Felanmälan efter arbetstid

Telefon: 0435-393 05

Du kommer då till Securitas som tar upp anmälan och vidarebefordrar den till kommunens jourpersonal.