Till startsidan
Självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Synpunkter & felanmälan

Synpunkter & Felanmälan

Lyssna

Lyssna

Kontakta oss

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Budgetdebatt på årets sista sammanträde i fullmäktige

Fyll i beskrivning av bilden

Årets sista sammanträde i kommunfullmäktige är lika med budgetdebatt och beslut om skattestats.

Onsdag 29 november klockan 16 (notera tiden) i sammanträdeslokalen Karpen på Kommunhuset börjar sammanträdet som inleds med allmänhetens frågestund. (Kallelse och handlingar finns att läsa här) På ärendelistan bland annat förslag till nya taxor för 2018 inom Söderåsens Miljöförbund och avfallsplan för Nårab 2018-2021.

- Taxorna behöver justeras efter en tillsyn gjord av Livsmedelsverket, säger kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson (S).

Vidare innehåller sammanträdet även ändring av verkamhetsförutsättningar för det före detta Brukshotellet, information från nämnder, styrelser och bolag. Dessutom informerar kommunchef Ulf Bengtsson om sitt första år i kommunen.

Men det största ärendet är budgeten 2018PDF och flerårsplan 2019-2020PDF. Förslaget som beslutats i kommunstyrelsen (Perstorps Framtid valde dock att inte delta i beslutet) innebär bland annat att de ekonomiska ramarna för budgetåret 2018 höjs med totalt 14,6 miljoner kronor jämfört med 2017.
- Det är genom att ha en ekonomi under kontroll vi trots att vi är en liten kommun kan göra satsningar, säger Ronny Nilsson.

Budgetförslaget innehåller förutom de ekonomiska aspekterna även sju kommunövergripande målområden med tillhörande fullmäktigemål:

  • En öppen och modern kommun i framkant.
  • En kommun för arbete och företagande.
  • En kreativ kommun för barn och unga
  • En kommun för alla
  • Ett hållbart samhälle
  • En kommun med bra arbetsvillkor och attraktiva arbetsplatser
  • En kommun med god och balanserad ekonomi

- Det är kommunchefen och ledningsgruppen som tagit fram målen som sedan bryts ner inom respektive förvaltning. Målen är en viktig inriktning för Perstorps utveckling framåt, säger Ronny Nilsson.

Från budgetförslaget kan nämnas att kommunens redovisar ett prognostiserat utrymme på 3,3 miljoner kronor som kan fördelas på verksamheter. Enligt förslaget till:

  • att utöka barn- och utbildningsnämndens ram med 300 000 kronor avseende personalkostnad för gemensam tjänst som socialsekreterare med socialnämnden.
  • att utöka socialnämndens ram med 2 330 000 kronor avseende en barnhandläggare inom IFO, gemensam tjänst som socialsekreterare med bun, 50 procent som skuldsanerare samt två heltidstjänster till särskilt boende.
  • att öka kultur- och fritidsnämndens ram med 670 000 kronor avseende 50 procent tjänst till fritidsgården Ozvald (fortsatt öppethållande på fredagar och lördagar), bidrag till veteran-SM i orientering i Perstorp 2018 samt till utveckling av Kulturskolans verksamheter.

Fullmäktige ska också fastställa skattesatsen för 2018. Enligt förslaget lämnas den oförändrat på 20,81 kronor/skattekronor.

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Torget 1

284 31 Perstorp

Hitta hit


Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp


Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post


Öppettider reception/växel

Måndag-torsdag, 08.00-16.30

Fredag, 08.00-15.00

Lunchstängt 12.00-13.00


FÖLJ oss här

Facebook
Twitter
Instagram