Senast uppdaterad: 2012-09-11

Kommunfullmäktige 19 sept

Kommunfullmäktige i Perstorp sammanträder den 19 september kl 18.00 i kommunhuset, Torget 1 Perstorp. Sessionsal Karpen. Allmänheten hälsas välkomna!

Handlingar till kommunfullmäktige 19 september 2012PDF (pdf, 124.2 kB)

Tid


2012-09-19  kl. 18.00

Plats


Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen

Ärenden:

 1. Upprop
 2. Val av justerare och fastställande av justeringssammanträde
 3. Allmän information från kommunchefen
 4. Information ifrån EU-projektet
 5. Allmän information ifrån kommunchefen
 6. Halvårsbokslut och årsprognos 2012 - Förslag till beslut: Att med godkännande lägga halvårsbokslutet och årsprognosen för år 2012 till handlingarna.
 7. Revisorernas bedömning av delårsrapporten - Förslag till beslut: Att lägga revisorernas bedömning av delårsrapporten till handlingarna.
 8. Interpellation angående ridleder ifrån Stella Nyhlén (V)
 9. Motion om E-lön ifrån Vänsterpartiet - Förslag till beslut: Att motionen anses besvarad
 10. Detalplan för Perstorp 25:1 Fjärrvärmeverk - Förslag till beslut: Att kommunfullmäktige godkänner ändringarna i detaljplanen för Perstorp 25:1.
 11. Förslag till ny plan- och bygglovstaxa - Förslag till beslut: Att kommunfullmäktige godkänner förslaget till plan- och bygglovstax
 12. Ej genomförda projekt enligt kommunfullmäktiges budget.
 13. Motion subventionering av bygglovstaxan för miljövänliga bygglov - Förslag till beslut: Att att kommunfullmäktige avslår motionen i sin helhet
 14. Avsägelser - Bo Nilsson (FP) ifrån uppdraget som ersättare i Överförmyndarnämnden. Ulrika Thulin (S) ifrån samtliga uppdrag i Perstorps kommun. - Förslag till beslut: Att godkänna avsägelserna samt, Att hos Länsstyrelsen begära sammanräkning efter Ulrika Thulin (S).

Perstorp 2012-09-11

Bengt Marntell
ordförande

Sidansvarig: Dennis Thörner
Postadress: Torget 1, 284 85 Perstorp | Telefon: 0435-390 00 | Fax: 0435-355 51 | kommunhuset@perstorp.se | webmaster@perstorp.se
Öppettider: Måndag-torsdag 08.00-16.30, fredag 08.00-15.00, lunchstängt 12.00-13.00. Organisationsnummer: 212000-0910