Perstorps kommun, länk till startsidan

Eldning

Det är mycket viktigt att du meddelar räddningstjänsten när du har tänkt elda. Detta för att undvika onödiga larm. Det du ska tala om är när och var du ska elda. Du ska också berätta vad som ska eldas. Naturligtvis måste du även ha en beredskap för att kunna ingripa om något skulle gå fel.

Vår och sommar varje år ringer många kommuninvånare och frågar om det går bra att elda trädgårdsavfall, risbunkar, gräsvallar och annat. Räddningstjänsten ger inga tillstånd att elda, eftersom vår roll begränsar sig till att ge råd och anvisningar beträffande en eventuell eldning. Rådgivning kan endast ges samma dag som den aktuella eldningen ska ske.

Räddningstjänstens råd och anvisningar i samband med eldning: Du eldar alltid på eget ansvar och eldningen ska ske under kontrollerade former. Detta innebär att eldningen ska ske i små högar eller i flera omgångar. Rådande vindförhållande ska beaktas, samt spridningsrisken måste elimineras. Eldning bör aldrig ske efter mörkrets inbrott, elden syns tydligt och kan uppfattas som ett nödläge. Både släckredskap och larmmöjligheter ska finnas till hands.

Bättre att kompostera


Det är klokare att kompostera eller lämna trädgårdsavfallet på avfallsanläggningen, i stället för att elda upp det. Rivningsvirke eller annat avfall får överhuvudtaget inte eldas upp, utan skall lämnas in på återvinningscentral
.
Ring alltid och anmäl om du trots detta tänker elda och undvik alltid eldning efter mörkrets inbrott.
Informationsägare: Leif Hylander
Senast uppdaterad: 2012-12-05

Kontakt

Postadress:
Perstorps Kommun, 28485 Perstorp

Besöksadress:
Torget 1, 28431 Perstorp

Telefonväxel: 0435-390 00
Fax: 0435-355 51

E-post: kommunhuset@perstorp.se

Öppettider

måndag-torsdag 08.00-16.30 fredag 08.00-15.00 lunchstängt 12.00-13.00

Avvikande öppettideröppnas i nytt fönster

Felanmälan efter arbetstid

Telefon: 0435-393 05

Du kommer då till Securitas som tar upp anmälan och vidarebefordrar den till kommunens jourpersonal.