Till startsidan
Självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Synpunkter & felanmälan

Synpunkter & Felanmälan

Lyssna

Lyssna

Kontakta oss

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Kontakt

Fyll i beskrivning av bilden

Plan- och byggförvaltningen handlägger och svarar på frågor kring översiktsplaner, detaljplaner, centrumutveckling, gestaltning, förhandsbesked, bygglov/anmälan. strandskyddsdispenser och tillsyn. Kontoret ansvar också för kommunens geografiska kartmaterial, gör mätningar, husutsättningar, handlägger bostadsanpassningsärenden, reservationer samt försäljning av tomter för småhusbebyggelse och mark- och exploateringsärenden. Förvaltningen arbetar även med miljöstrategiska frågor..

Plan- och byggförvaltningens besöksadress är Torget 1, Perstorp.
Plan- och byggförvaltningen nås även via e-post:
bn[at]perstorp.se eller bygglov[at]perstorp.se

Välkomna med frågor eller synpunkter!

Stadsarkitekt, Förvaltningschef plan och bygg - Mattias Bjellvi
Översiktsplanering, tematiska tillägg, fördjupningar av översiktsplaner, strategisk planering, centrumutveckling, regionala frågor, gestaltning, bygglov, förhandsbesked, detaljplanering, reservationer och försäljning av tomter, mark- och exploatering m.m.

0435-391 79, mattias.bjellvi[at]perstorp.se


Nämndsekreterare & Administratör

Sekreterare för byggnadsnämnden, utlämning av offentlig handling, arkivfrågor m. m.

0435-394 25, bn[at]perstorp.se


Planarkitekt

Översiktsplanering, strategisk planering, centrumutveckling, regionala frågor, gestaltning, detaljplanering.

0435-394 21, bn[at]perstorp.se


Byggnadsinspektör
Förhandsbesked, bygglov, anmälan, tillsyn, bostadsanpassning.

0435-394 24, bygglov[at]perstorp.se


Kart- och GIS-ingenjör
Geografiska informationssystem (GIS), digitalisering, e-tjänster, fastighetsbeteckning/ägare, kartor, adressättning.

0435-391 03, kartor[at]perstorp.se


Mätningsingenjör
Markprojektering, mätningstekniska frågor och husutsättning, VA-ritningar.

0435-391 82kartor[at]perstorp.se


Digitaliseringssamordnare 

Samordning av digitalisering och fiberutbyggnad samt GDPR.

0435-391 58bredband[at]perstorp.se


Miljöstrateg 

Miljöstrategiska frågor: Naturvårdsprogram, engergiplanering, miljöbokslut m.m.

Söderåsens miljöförbund:  info[at]smfo.se

0435-78 24 70


PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Torget 1

284 31 Perstorp

Hitta hit


Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp


Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post


Öppettider reception/växel

Måndag-torsdag, 08.00-16.30

Fredag, 08.00-15.00

Lunchstängt 12.00-13.00


FÖLJ oss här

Facebook
Twitter
Instagram