Perstorps kommun, länk till startsidan

Funktionshindrade erbjuds svara på enkät om sin vardag

Under september och oktober genomförs en anonym enkät riktad till vuxna inom funktionshindersverksamheterna.

Samtliga brukare med insatser inom kommunens LSS- och socialpsykiatriverksamheter erbjuds delta i en enkätundersökning för kvalitetsutvärdering av verksamheterna.

Det är frivilligt att delta och alla svar är anonyma.

Inbjudan med instruktioner skickas ut personligen och kan svaras på antingen via nätet, appen Pict-O-Stat eller i pappersform. En frågeassistent finns tillgänglig för att visa och stötta för de som har behov av det. Frågorna är utformade med bild- ljud- och talstöd.

Enkäten innehåller sju till åtta frågor och tar några minuter att besvara. Analysen kommer senare att finnas tillgängliga på den offentliga sajten Kolada som är en databas med statistik över kommuner och landsting.

Syftet är att resultaten efter enkätsvaren ska kunna visa på områden och delar där man är nöjd eller mindre nöjd och där verksamheterna kan utveckla och förändra insatserna i ett systematiskt förbättringsarbete.

enkät
Informationsägare: Ulf Bengtsson
Senast uppdaterad: 2017-09-13

Kontakt

Postadress:
Perstorps Kommun, 28485 Perstorp

Besöksadress:
Torget 1, 28431 Perstorp

Telefonväxel: 0435-390 00
Fax: 0435-355 51

E-post: kommunhuset@perstorp.se

Öppettider

måndag-torsdag 08.00-16.30 fredag 08.00-15.00 lunchstängt 12.00-13.00

Avvikande öppettideröppnas i nytt fönster

Felanmälan efter arbetstid

Telefon: 0435-393 05

Du kommer då till Securitas som tar upp anmälan och vidarebefordrar den till kommunens jourpersonal.