Perstorps kommun, länk till startsidan

Bredband

 

Vad händer i min kommun?

I dagsläget har inte Perstorps kommun något samverkansavtal  med någon marknadsaktör gällande fiber på landsbygden. Under vecka 36 inleds samtal med intresserade aktörer för eventuellt sammarbete.

 

14 juni 2017 beslutade kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utreda och ta fram förslag för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Uppdraget tilldelades bredbandssamordnare Ida del Olmo.

Uppdraget innebär att under hösten 2017 kommer marknadsaktörer som har intresse av att bygga fiber på Perstorps landsbygd bjudas in för dialog.


Mer information om hur arbetet utvecklas återkommer vi med.


Förstudie om fortsatt bredbandsutbyggnad i centrala och östra Skåne

Under hösten och våren 2016/2017 medverkade Perstorps kommun tillsammans med 12 andra kommuner i EU- projektet, ”Förstudie om fortsatt bredbandsutbyggnad i centrala och östra Skåne”.

Projektet resulterade i en rapport där fokus var:

  • Var riskerar kommunerna att få områden där infrastruktur i form av fibernät inte kommersiellt kommer att byggas ut?
  • Vilka strategier kan kommunerna ha för att kunna hantera bredbandsfrågan på ett bra sätt?
  • Rapporten innehåller också en kartläggning av de 13 kommunernas sätt att hantera bredbandsfrågan och hur utbyggnad av fibernät sker i respektive kommun.

Förstudien genomfördes av kommunerna Bromölla, Eslöv, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge.

Den fullständiga rapporten kan du ta del av härPDF (pdf, 28.4 MB)

 

 

Vad är bredband?

Bredband definieras som elektronisk infrastruktur med hög överföringskapacitet. Bredband är ett samlingsbegrepp för fiber, mobilt, ADSL, satellit m.m.

 

Vad är fiber?

Fiber är ett optiskt system där ljus skickas i form av antingen laser eller lysdioder genom optiska fibrer. Fibern har en kärna av antingen glas eller plast och är endast några millimeter i diameter. Fibern har inga begränsningar och påverkas inte av antalet användare och kan uppgraderas efterhand som behoven och kraven höjs. Då fibern grävs ner under mark påverkas den inte av yttre faktorer så som vind, regn och åska. Det är också den enda teknik som uppfyller kraven om 1000 Mbit/s.

 

Varför investera i fiber?

ADSL som idag är den teknik som förser flest medborgare med bredband kommer att upphöra att fungera. Telia som äger och förvaltar denna teknik har valt att avveckla sina telestationer då kopparkabeln börjar bli gammal och underhållskostnaderna anses för höga. Samtidigt sker en omfattande digitalutveckling där ADSL saknar tillräcklig kapacitet för de tjänster som kommer levereras, vilket ytterligare bidrar till att Telia inte investerar i ADSL utan istället fokuserar på fiber.

I de områden som saknar fiber kommer mobilt bredband vara det ända alternativet för uppkoppling då kopparnätet försvinner. Mobilt bredband har sina begränsningar då dess kapacitet sjunker ju fler användare som nyttjar nätet. Tekningen blir också sämre inomhus då fastighetens väggar stoppar signalerna. Dessutom är mobilt bredband känsligt för väder så som vind, regn och åska.

 

Vem tar egentligen ansvar?

Den nationella bredbandsstrategin innebär att:

År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s

År 2025 bör 98 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till 1 Gbit/s, 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s medan resterande 0,1 procent av hushållen och företagen bör ha tillgång till 30 Mbit/s.

Staten ansvarar för att undanröja hinder och utformar poliska mål med avsikt att underlätta för marknadens utbyggnad. Där marknadsaktörerna inte investerar avser staten rikta de offentliga insatserna för att främja utvecklingen, etablering av verksamheter, samt stärka tillväxten.

Kommunerna ansvarar inte för att fiber byggs, däremot  ska de underlätta för marknadsaktörernas utbyggnad. På så vis skapas förutsättningar för invånarnas tillgång till de framtida digitala tjänsterna.

Marknadsaktören är den som bygger fibern där denne anser utbyggnad vara tillräckligt lönsam. Ju högre upplevd osäkerhet och ju fler hinder, desto lägre sannolikhet för investering.

 


 

Informationsägare: Kjell Hedenström
Senast uppdaterad: 2017-09-04

Kontakt

Postadress:
Perstorps Kommun, 28485 Perstorp

Besöksadress:
Torget 1, 28431 Perstorp

Telefonväxel: 0435-390 00
Fax: 0435-355 51

E-post: kommunhuset@perstorp.se

Öppettider

måndag-torsdag 08.00-16.30 fredag 08.00-15.00 lunchstängt 12.00-13.00

Avvikande öppettideröppnas i nytt fönster

Felanmälan efter arbetstid

Telefon: 0435-393 05

Du kommer då till Securitas som tar upp anmälan och vidarebefordrar den till kommunens jourpersonal.