Perstorps kommun, länk till startsidan

Perstorp nominerat till jämställdhets- och mångfaldspris

Mångfald Perstorp

Perstorp är en av fem kommuner i Skåne som nominerats till Winnet Skåne-priset 2017.
Priset uppmärksammar den kommun som genomfört en särskilt innovativ jämställdhets- och mångfaldssatsning.

Vinnaren utses i samband med Social innovation Day den 1 juni. Övriga fyra nominerade kommuner är Helsingborg, Hörby, Malmö och Östra Göinge.

- Vi är väldigt många från offentlig, privat samt ideell sektor och civilsamhälle som dagligen engagerar och genomför fantastiska insatser för att förbättra mångfalden och jämställdheten i Perstorp. Att få ett kvitto på att allt det hårda arbete vi lägger ner gör avtryck på såväl lokal som regional nivå är därför oerhört kul och en viktig sporre för att fortsätta det goda arbete vi alla gör, säger Perstorps kommuns EU-strateg Frida Beijer.

Winnet Skåne har på uppdrag av Region Skåne tagit fram Mångfaldskartan - Ett statistiskt redskap för att främja jämställdhet och mångfald inom näringslivet och arbetsmarknaden i de skånska kommunerna.

- Vi vill öka intresset, engagemanget och kunskaperna för en jämställd regional utveckling och tillväxt. Det finns mycket bra som görs i kommunerna och i år vill vi uppmärksamma deras satsningar på mångfald och jämställdhet. Samtidigt vill vi passa på att efterlysa fler goda exempel som kan inspirera till fler initiativ och samverkan, säger Linn Alenius, verksamhetsutvecklare för Winnet Skåne.

Som ett led i kartläggningen har Winnet Skåne bett alla kommuner att berätta om vilka satsningar de har genomfört för att alla grupper i samhället ska inkluderas och vara en resurs i det lokala utvecklingsarbetet.

- Det görs väldigt mycket i kommunerna och vi har fått in många goda exempel på åtgärder, metoder och initiativ för att främja jämställdhet och mångfald. Att arbeta för lika möjligheter och rättigheter är en förutsättning för den regionala utvecklingen och tillväxten i Skåne, säger Katarina Erlingson, ordförande för Winnet Skåne.

Utdelningen av Winnet Skåne-priset 2017 sker på Social Innovation Day den 1 juni i Malmö.

Motivering för nomineringen av Perstorp:
Perstorps kommun har engagerat hela samhället i att förbättra och tillgängliggöra sin stöd och service för alla invånares väl. Genom satsningar som SIMS Perstorp, fokusdagar, öppna hus hos föreningslivet mm. Har man sett till att göra arbetsliv, kulturverksamhet och föreningsliv tillgängligt för fler Perstorpsbor. Med mångfald och jämställdhet som ledstjärna inkluderar satsningarna invånare, ideell sektor, näringsliv och offentlig sektor och präglas av genomtänkt långsiktighet. Därav nomineras Perstorp till Winnet Skåne-priset 2017.

Informationsägare: Ulf Bengtsson
Senast uppdaterad: 2017-05-18

Kontakt

Postadress:
Perstorps Kommun, 28485 Perstorp

Besöksadress:
Torget 1, 28431 Perstorp

Telefonväxel: 0435-390 00
Fax: 0435-355 51

E-post: kommunhuset@perstorp.se

Öppettider

måndag-torsdag 08.00-16.30 fredag 08.00-15.00 lunchstängt 12.00-13.00

Avvikande öppettideröppnas i nytt fönster

Felanmälan efter arbetstid

Telefon: 0435-393 05

Du kommer då till Securitas som tar upp anmälan och vidarebefordrar den till kommunens jourpersonal.