Perstorps kommun, länk till startsidan

Årsredovisning: Antalet invånare ökar

Årsredovisning 2016

Kommunens årsredovisning för 2016 är nu sammanställd i en trycksak som finns att läsa såväl digitalt som i pappersform.
Av materialet framgår bland annat att antalet invånare i kommunen ökar och likviditeten förbättras.

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 10,6 miljoner kronor, vilket är 3,3 miljoner kronor bättre än budget. Resultatet är en förbättring med 2,4 miljoner kronor jämfört med föregående år.

- Mycket glädjande kan jag konstatera att 2016 har varit ett ekonomiskt stabilt år med inledningsvis ett resultat utefter budget, för att under årets sista halva alltmer visa på ett resultat klart över budget. Budgetdisciplin i verksamheterna totalt sett har varit ett krav från min sida, bland annat för att vi ska ha förutsättningar att genomföra byggandet av en den nya idrottshallen, skriver kommunstyrelsens ordfröanmde Ronny Nilsson (S).

Kommunens likvida medel uppgick vid årsskifet till 40 miljoner kronor, vilket är en förbättringmed nio miljoner kronor ijämförelse med föregående år.

- Kommunen har dessutom en fordran på Migrationsverket på 27,5 miljoner kronor avseende ensamkommande barn med 26,0 mkr, respektive överförmyndarnämnden med 1,5 miljoner kronor, skriver ekonomichef Anders Ottosson.

Vid årets slut var antalet kommuninvånare 7338, vilket är en ökning med 127 invånare, jämfört med den ökning på 37 invånare under år 2015.

Kommunens totala skattesats är 32,95 kronor fördelad på: kommunal 20,81 kronor, landsting 10,69 kronor, begravningsavgift 0,25 kronor samt kyrkoavgift 1,2 kronor.

Så används skattepengarna:

Så används en hundralapp i Perstorps Kommun

Nettokostnaderna fördelade på olika verksamheter. Nettokostnaden är den del av kostnaden som återstår efter de avgifter som brukarna betalat, och som måste finansieras skattevägen.

Av diagrammet ovan ges information om vad en hundralapp används till:
- Grundskola 22,37 kronor
- Gymnasieskola 8,52 kr
- Vuxenutbildning 1,42 kr
- Äldreomsorg 23,58 kr
- Handikappomsorg 6,55 kr
- Individ- o familjeomsorg 9,84 kr
- Kultur- och fritidsverksamhet 5,32 kr
- Politisk verksamhet 1,96 kr
- Överförmyndarverksamhet 0,30 kr
- Räddningstjänst 1,29 kr
- Teknisk verksamhet 3,85 kr
- Plan-, bygglovs- och mätningsverksamhet 0,99 kr
- Förskola 10,71 kr
- Skolbarnsomsorg 1,75 kr,
- Övriga verksamheter 1,55 kr
Summa: 100,00 kr

Här finns årsredovisningen i sin helhet att ladda nerPDF (pdf, 5.3 MB)

Informationsägare: Ulf Bengtsson
Senast uppdaterad: 2017-04-28

Kontakt

Postadress:
Perstorps Kommun, 28485 Perstorp

Besöksadress:
Torget 1, 28431 Perstorp

Telefonväxel: 0435-390 00
Fax: 0435-355 51

E-post: kommunhuset@perstorp.se

Öppettider

måndag-torsdag 08.00-16.30 fredag 08.00-15.00 lunchstängt 12.00-13.00

Avvikande öppettideröppnas i nytt fönster

Felanmälan efter arbetstid

Telefon: 0435-393 05

Du kommer då till Securitas som tar upp anmälan och vidarebefordrar den till kommunens jourpersonal.