Perstorps kommun, länk till startsidan

Parkeringsvakter lockade till nya diskussioner

April månads sammanträde i kommunfullmäktige innehöll liksom marsupplagan diskussioner kring parkeringsvakter och skyltning.
Och så köptes aktier i Inera AB som arbetar med utveckling av e-hälsa.


Då ingen fråga från allmänheten inkommit utgick den programpunkten varpå kommunchef Ulf Bengtsson greppade mikrofonen och informerade om vad som är på gång:

- Vi jobbar bland annat med tre digitala ben: nämndsadministration, e-tjänster och ny modern webbplats. Dessutom tittar vi på användandet av välfärdstjänster ute i verksamheten. En delegation från socialförvaltningen är exempelvis på studiebesök i Drammen Norge just nu för att se hur de använder sig av det där.

Vidare informerade kommunchefen om införandet av fritt Wi-Fi på kommunhuset, biblioteket och Plastens Hus och att ledningsgruppen jobbar med nya kommunövergripande mål. Budget och investeringsprocessen ska också ses över liksom att det nyligen invigda kontaktcentret ska utvecklas ytterligare.

- Vill också passa på att berätta om våra samarbeten, både informella och formella, med våra grannkommuner. Ett sådant samarbete är exempelvis driften av IT som nu är aktuellt inom 4K. Klippan håller i rekrytering och arbetet med tillsättande av tjänsten, berättade Ulf Bengtsson.

Efter kommunchefens information behandlades en interpellation av vänsterpartiets Sven-Erik Sjöstrand som ställde frågor om Söderåsens Miljöförbund. Sjöstrand ville bland annat ge exempel på taxor som slår olika.

- Tackar för svaret från Ronny. Vi är överens om att Söderåsens Miljöförbund har en viktig roll att fylla. Också bra att du Ronny har framfört synpunkter på tillgängligheten. Men det är taxorna jag vänder vig emot som slår väldigt olika och upplevs orättvisa. Tycker det är bra vi har en debatt kring det här, sa Sven-Erik.

- Både majoritet och opposition i alla fem kommuner har suttit med i diskussioner och varit överens. Debatten kan vi ha men direktionen fattar beslut. Söderåsens sticker heller inte ut och är dyra rent generellt, svarade kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson bland annat.

kOMMUNFULLMÄKTIGE

Ytterligare en interpellation från Bo Dahlqvist (PF) gällande parkeringsvakter (kf beslutade om införande av en sådan tjänst på sammanträdet den 22 mars) diskuterades i vilken han bland annat anser beslutsunderlaget vara undermåligt. Perstorps Framtid och Sverigedemokraterna har för övrigt överklagat beslutet till Länsstyrelsen.

- Tycker du använder dig av alternativ fakta i det här, sa Bo Dahlqvist i riktning kommunstyrelsens ordförande samtidigt som han undrade om Ronny i egenskap av kommunalråd kommer se till att skyltningen är enligt gällande normer så P-vakterna ska kunna utföra sitt jobb.

- De underlag som funnits i hanteringen är de underlag som finns och som framtagits. Jag säkerställer inte som politiker att skyltningen är korrekt. Jag är inte trafikingenjör utan förlitar mig på tjänstemännen i det fallet, svarade Ronny Nilsson.

- På förra sammanträdet sa du att det här har varit hos polisen och länsstyrelsen men det har inte varit något. Hela den debatten som var då var den sämsta på många, många år. I en demokrati måste man visa respekt för varandra och de åsikter man har. Kändes nästan kränkande på den nivå som var då. Det mötet som var ska vi glömma. Det var bedrövligt . Tycker man måste vara klar och ärlig och beskriva verkligheten som den här, kommenterade Hans Stifors (PF).

- I mångt och mycket delar jag Hans åsikter. Det var bedrövlig nivå och jag har inga problem att glömma. Innan vi vet vad som gäller utifrån överklagan är det inte lönt att debattera mera.

Och så blev det. Ärendelistan betades sedan av med information om Revisionsplanen för 2017 och nya diskussioner kring eventuellt köp av aktier i Inera som jobbar med utveckling av e-hälsa.

- Ett köp innebär mycket stora möjligheter för den lilla kommunen då vi kan köpa tjänster utan föregående upphandling. Som delägare kan kommunen också vara med och påverka digitalisering i offentlig sektor, sa Ronny Nilsson.

- Jag finner kommunfullmäktige har yrkat bifall till kommunstyrelsens förslag, klubbade kommunfullmäktiges ordförande Håkan Abrahamsson beslutet.

Sammanträdets nästa sista ärende innebar en överföring av budget och ansvar för arbetsmarknadsenheten (AME) från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen.

- Mycket bra! Nu är det på rätt ställe. Jag är mycket nöjd, tyckte Bo Dahlqvist (PF).

Avslutningsvis behandlade kommunfullmäktige avsägelser samt förslag till fyllnadsval i byggnadsnämnden där Bo Dahlqvist (PF) blir ordinarie ledamot och Ronnie Olesen (PF) ny ersättare.

Här är protokollet från sammanträdet 26 aprilPDF (pdf, 317.7 kB)

Nästa kommunfullmäktige är den 31 maj

Informationsägare: Ulf Bengtsson
Senast uppdaterad: 2017-04-27

Kontakt

Postadress:
Perstorps Kommun, 28485 Perstorp

Besöksadress:
Torget 1, 28431 Perstorp

Telefonväxel: 0435-390 00
Fax: 0435-355 51

E-post: kommunhuset@perstorp.se

Öppettider

måndag-torsdag 08.00-16.30 fredag 08.00-15.00 lunchstängt 12.00-13.00

Avvikande öppettideröppnas i nytt fönster

Felanmälan efter arbetstid

Telefon: 0435-393 05

Du kommer då till Securitas som tar upp anmälan och vidarebefordrar den till kommunens jourpersonal.