Perstorps kommun, länk till startsidan

Positiv ekonomisk prognos

Kommunens ekonomi är stabil.
Det visar den senaste rapporten som redovisades på kommunstyrelsens sammanträde.

Rapporten för hela kommunen för februari månad visar på ett prognostiserat positivt resultat på 8,3 miljoner kronor vilket är en halv miljon kronor bättre än budgeterat.
- Det är natutligtvis positiva siffror men vi ska samtidigt ha i åtanke att det är tidigt på året och förutsättningar kan ändras. Men vi ligger bra till, säger kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson (s).

Driftsbudgeten följer budget medan följande avvikelser i finansförvaltningen konstateras (siffror i tusentals kronor, tkr): Semesterlöneskuld -900, särskild löneskatt - 200, pensionskostnader - 600, skatteintäkter (slutavräkning) + 3 600 samt statsbidrag - 1 400.

När det gäller bokslutet är det under sammanställning men klart är att kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 728 000 kronor.

Ekonomisk prognos
Informationsägare: Ulf Bengtsson
Senast uppdaterad: 2017-03-16

Kontakt

Postadress:
Perstorps Kommun, 28485 Perstorp

Besöksadress:
Torget 1, 28431 Perstorp

Telefonväxel: 0435-390 00
Fax: 0435-355 51

E-post: kommunhuset@perstorp.se

Öppettider

måndag-torsdag 08.00-16.30 fredag 08.00-15.00 lunchstängt 12.00-13.00

Avvikande öppettideröppnas i nytt fönster

Felanmälan efter arbetstid

Telefon: 0435-393 05

Du kommer då till Securitas som tar upp anmälan och vidarebefordrar den till kommunens jourpersonal.