Perstorps kommun, länk till startsidan

Diskussionsstart om framtida Trygghetsboende

Ett första steg mot ett framtida Trygghetsboende i Perstorp togs på måndagen då företrädare från kommunen och de båda pensionärsföreningarna SPF och PRO träffades och samtalade förutsättningslöst.
Politiken är positiv till planerna och nu stundar en process med att ta fram underlag att presentera.


Det var på kommunens initiativ som ordförandena i pensionärsföreningarna (Gertie Lexén, PRO och Sten Sandström, SPF) bjudits in.
Avsikten är att redan tidigt skapa en dialog med pensionärerna om behov, placering och utformning. Hur vill man bo? Hur utrustat ska det vara? Insats eller inte insats? Bo högt eller lågt och vilket storlek på lägenheterna ska det vara. Liten trea eller stor tvåa? Och vilken ålderskategori är tänkbar målgrupp?

– Viktigt är att börja i rätt ände sedan kan formera styras. Vi ska också göra en enkät för att ytterligare få reda på vad som efterfrågas, säger socialchef Anneli Börjesdotter.

SPF och PRO var under samtalet överens om att viktiga aspekter att ta hänsyn till bland annat är tekniska lösningar och en trevlig gemensam inne- och utemiljö. Också betydelsen av närhet till hjälp poängterades.

– Var är tanken att Trygghetsboende ska byggas? Nära centrum är viktigt. Gärna där Allégården tidigare låg, föreslog Sten Sandström

Anneli Börjesdotter fortsatte berätta om tankegångarna:
- Det vi också pratat om är att ha ett trygghetsboende när ett särskilt boende för att ha kopplingen till vård- och omsorg. Viktigt att ta med är också välfärdsteknik och andra tekniska lösningar.

Vidare under diskussionen berördes det ekonomiska och betydelsen att få igång en rörelse på bostadsmarknaden lokalt. Också behov av service togs upp och vilken kostnad är man som boende beredd att acceptera.

– Vilken tidsram pratar vi? Kan ett trygghetsboende bli verklighet inom en femårsperiod? Tycker samtidigt det vore bra om boendet även var öppet för andra utanför Perstorp eftersom det kan vara ett sett att göra Perstorp mer attraktivt, sa Gertie Lexén.

En arbetsgrupp ska nu sammanställa ett utkast till enkät. Med pensionärsföreningarna som diskussionspartner hoppas man säkerställa att rätt frågor ställs och att svarsfrekvensen blir hög.

Sten Sandström och Gertie Lexén:
- Bra att vi får vara med i diskussionen. Vi för gärna informationen vidare och tar med oss synpunkter tillbaka.


Snabbfakta-Trygghetsboende
Trygghetsboende är för personer som är för friska för äldreboende men som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem.

Termen trygghetsboende kom 2008.
Det krävs inget biståndsbeslut för att bo i trygghetsboende. Du hyr eller köper din bostad på eget initiativ.
Till skillnad från äldreboenden ingår varken mat, service, omvårdnad eller sjukvård. Däremot är det ett krav att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet ska ha gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation samt personal/bovärd på angivna tider.
Källa: seniorval.se

Informationsägare: Ulf Bengtsson
Senast uppdaterad: 2017-02-27

Kontakt

Postadress:
Perstorps Kommun, 28485 Perstorp

Besöksadress:
Torget 1, 28431 Perstorp

Telefonväxel: 0435-390 00
Fax: 0435-355 51

E-post: kommunhuset@perstorp.se

Öppettider

måndag-torsdag 08.00-16.30 fredag 08.00-15.00 lunchstängt 12.00-13.00

Avvikande öppettideröppnas i nytt fönster

Felanmälan efter arbetstid

Telefon: 0435-393 05

Du kommer då till Securitas som tar upp anmälan och vidarebefordrar den till kommunens jourpersonal.