Perstorps kommun, länk till startsidan

Kommunpolis: Perstorp egentligen ingen otrygg kommun

Nyligen genomfördes en trygghetsmätning i Lokalpolisområde Klippan (omfattar kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Åstorp).
Undersökningen riktade sig till slumpvis utvalda invånare i åldern 16-85 år.
I Perstorp tillfrågades drygt 600.

Urvalsdragningen gjordes av Statens Personadressregister (SPAR).
Utifrån svaren noteras följande upplevd problematik i Perstorps kommun:

 • Nedskräpning
 • Berusade personer, utomhus. Narkotikapåverkade personer, utomhus
 • Bostäder som är tillhåll för alkoholister, bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare
 • Folk som bråkar och slåss, utomhus
 • Kvinnor som antastas
 • Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen
 • Bilarna kör för fort, buskörning med mopeder, mc
 • Allmän oro för inbrott
 • Trygg utomhus ensam sent på kvällen. Otrygg ute ensam sen kväll
 • Rädd för speciella personer i egna bostadsområdet
 • Åka buss eller tåg
 • Kritik av polisens lokala arbete

– De nu beskrivna problembilderna är inte nya för oss. Vi har redan identifierat problematiken och jobbar kontinuerligt med den, säger kommunpolis Max Staude och tillägger:

– Viktigt att poängtera i sammanhanget är att mätningen belyser den upplevda känslan av att råka ut för något brott. Den faktiska statistiken är helt annan. Brottsligheten har inte ökat lokalt eller blivit tuffare utan ligger kvar på samma nivåer som tidigare. Signalerna i Perstorp behöver heller inte kopplas till det lokala utan det kan vara rikshändelser som påverkar den allmänna känslan på hemorten.

Tillsammans jobbar polisen och Perstorps kommun mot en ökad upplevd trygghetskänsla. En samverkansöverenskommelse och ett medborgarlöfte finns undertecknade av chef för lokalpolisområdeschef och kommunalråd. Löftet gäller 2017 ut medan överenskommelsen, som började gälla 1 januari i år, löper ut 31 december 2018.


Polisen och kommunens säkerhetssamordnade identifierat följande områden som effektiva att samverka omkring i brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete:

 • Medborgarlöfte (Polisens/ Kommunens)
 • Ungdomar
 • Trygghet på allmän plats
 • ANDT frågor (alkohol, narkotika, doping och tobak)
 • Våld i offentlig miljö
 • Trafiksäkerhetsarbete
 • Skadegörelse/ klotter
 • Grov organiserad brottslighet
 • Våldsbejakande extremism
 • Oväntade händelser/företeelser
 • Livsstilskrimininella
 • Trygghetsvandring
 • Grannsamverkan

– Det finns idag en upplev oro att drabbas av bostadsinbrott och där tror vi att grannsamverkan har en stor betydelse, säger säkerhetssamordnare Susanne Burström och tillägger:

– Den upplevda otryggheten skiljer sig också något mellan landsbygd och tätort. Utanför centralorten anser folk att bilar kör för fort och man oroar sig för inbrott i förråd/bostad medan de som svarat i tätorten upplever otrygghet ut ensam sena kvällar.

Enligt siffrorna i trygghetsmätningen är det 80 procent av de svarande som inte utsatts för något som helst brott. Det kan jämföras med motsvarande siffra 2012 som var 74 procent.

– Och då ska man även notera att mätningen den här gången riktade sig till dubbelt så många i kommunen jämfört med för fyra år sedan. Så Perstorp är egentligen ingen otrygg kommun, menar kommunpolis Max Staude.

---

FAKTA – Trygghetsmätning 2016

Antal utskick: 3600

Antal inkomna svar: 2233 varav cirka 600 i Perstorp.

Svarsfrekvens för LPO Klippan: 62 procent.

Enligt polisens sammanställning anses undersökningen spegla väl de allmänna uppfattningarna runt de olika problemtyperna i LPO Klippan i november år 2016 och även vara jämförbara för de senaste 10 åren.

Informationsägare: Ulf Bengtsson
Senast uppdaterad: 2017-02-24

Kontakt

Postadress:
Perstorps Kommun, 28485 Perstorp

Besöksadress:
Torget 1, 28431 Perstorp

Telefonväxel: 0435-390 00
Fax: 0435-355 51

E-post: kommunhuset@perstorp.se

Öppettider

måndag-torsdag 08.00-16.30 fredag 08.00-15.00 lunchstängt 12.00-13.00

Avvikande öppettideröppnas i nytt fönster

Felanmälan efter arbetstid

Telefon: 0435-393 05

Du kommer då till Securitas som tar upp anmälan och vidarebefordrar den till kommunens jourpersonal.