Perstorps kommun, länk till startsidan

Kommunfullmäktige sa ja till nytt markpris

Februari månads kommunfullmäktige avhandlades utan några diskussioner.
34 ledamöter närvarande vid det 49 minuter korta sammanträdet.

Mötet inleddes med frågor kring väg 108 från allmänheten signerad Leif-Åke Andersson. Kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson (S) svarade bland annat:

- Väg 108 genom Perstorp är en väg som Trafikverket ansvarar för. Perstorps kommun förfogar inte över några medel då det inte är någon kommunal väg. Trafikverket avser 2017-21 främst göra insatser i den södra delen Staffanstorp-Lund. Vi har ett samarbete med Familjen Helsingborg i frågan om väg 108. Målsättningen är att få en säkrare väg. Faktiska åtgärder på sträckan som gjorts i Perstorp är bland annat fler ljusstolpar och modernare belysning.

Därefter tog kommunchefen Ulf Bengtsson till orda och informerade om sin första tid på jobbet: "Digitalisering är ett nystartat projekt som bland annat innehåller digitala nämndsammanträden och e-tjänster. Appar och plattformar är också en möjlighet liksom välfärdsteknik. Hur kan vi bättre använda tekniken inom skola, vård och omsorg? Projektet löper under 2017 och även en bit in på 2018. Vi jobbar även med kommunövergripande mål och dialog med näringslivet. Och den 20 februari kommer Landshövdingen på besök och hon är intresserad av bostadsfrågor varför vi ska visa upp Perstorp1 som vi är extra stolta över".

Vidare från ärendelistan kan nämnas att:

- Fullmäktige yrkade bifall till förslaget om att godkänna riktlinjer vid interna oegentligheter och förtroendeskadligt beteende.
Viveca Dahlqvist (PF): Egentligen en gåta att det ska behövas men vi tackar ja till förslaget.

- Fullmäktige yrkade också bifall till policy för sociala medier och förslag till markpris utanför detaljplanerat området. 45 kr/kvm är det nya priset exklusive anslutningsavgifter och säljas som råmark.
Kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson (S): Viktigt att vi är attraktiva som kommun genom att erbjuda en attraktiv prisbild.

Kort kan även noteras att:
- Fullmäktige gjorde ett antal fyllnadsval efter avsägelser och att verksamhetsplanen 2017-2019 för Familjen Helsingborg antogs. Dessutom noterades delårsrapporten för Kommunalförbundet Medelpunkten.

För protokollet från sammanträdet i sin helhet - klicka härPDF (pdf, 334.3 kB)

Kommunfullmäktige februari 2017

Kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson (S) i talarstolen.

Informationsägare: Ulf Bengtsson
Senast uppdaterad: 2017-02-15

Kontakt

Postadress:
Perstorps Kommun, 28485 Perstorp

Besöksadress:
Torget 1, 28431 Perstorp

Telefonväxel: 0435-390 00
Fax: 0435-355 51

E-post: kommunhuset@perstorp.se

Öppettider

måndag-torsdag 08.00-16.30 fredag 08.00-15.00 lunchstängt 12.00-13.00

Avvikande öppettideröppnas i nytt fönster

Felanmälan efter arbetstid

Telefon: 0435-393 05

Du kommer då till Securitas som tar upp anmälan och vidarebefordrar den till kommunens jourpersonal.