Perstorps kommun, länk till startsidan

Miljögifter i grundvatten - Länsstyrelsen: "Ingen fara"

Länsstyrelsen har undersökt grundvattnet via provtagning.

I de allra flesta fall var halterna av miljögifter låga.
Men i prover från Perstorp och Osby uppmättes halter över riktvärden för klorerade lösningsmedel. I prov från Skurup var arsenikhalterna över riktvärdet.

Länsstyrelsen bedömer dock inte att det är någon fara att dricka vattnet.

- Det är absolut ingen fara att dricka det, säger Perstorps samhällsbyggnadschef Kjell Hedenström.

- Det är ett hos kommunen känt fenomen sedan länge. Vad det handlar om är att det i en av borrorna kan förekomma lösningsmedel från en tidigare verksamhet som vi på det här sättet har kontroll på. Vattnet renas med aktivt kol och efter rening finns inga spår. Det nu aktuella provresultatet har tagits före rening och det har vi påtalat för länsstyrelsen.

- I det aktuella borrhållet sker dessutom extra provtagning i samarbete med Söderåsens Miljöförbund och länsstyrelsen, tillägger Kjell Hedenström.

 

Informationsägare: Ulf Bengtsson
Senast uppdaterad: 2016-12-09

Kontakt

Postadress:
Perstorps Kommun, 28485 Perstorp

Besöksadress:
Torget 1, 28431 Perstorp

Telefonväxel: 0435-390 00
Fax: 0435-355 51

E-post: kommunhuset@perstorp.se

Öppettider

måndag-torsdag 08.00-16.30 fredag 08.00-15.00 lunchstängt 12.00-13.00

Avvikande öppettideröppnas i nytt fönster

Felanmälan efter arbetstid

Telefon: 0435-393 05

Du kommer då till Securitas som tar upp anmälan och vidarebefordrar den till kommunens jourpersonal.