Perstorps kommun, länk till startsidan

Investeringsbudgeten i siffror

I den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för 2017 och flerårsplanen för 2018-19 finns en investeringsbudget som sticker ut rejält.
Totalt 158 miljoner kronor satsas vilket bland annat inkluderar en ny idrottshall.

Det blåser positiva vindar i Perstorp. Förutom att 4 250 000 kronor (5 000 kronor/elev) satsas på skolan finns även flera investeringar i planeringen de kommande tre åren.
Störst är idrottshallen beräknad till 55 miljoner kronor.

- Nu blir den av. Projektet ska ut på upphandling och det är positivt att vi som liten kommun nu kan erbjuda ett attraktivt sportområde vid Ugglebadet, säger kommunalråd Ronny Nilsson(S).

Byggstart är planerad till första kvartalet 2017. Sommaren 2018 beräknas hallen stå färdig.

Övrigt att nämna från investeringsbudgeten är att det bara under 2017 investeras 79,2 miljoner kronor. Största posten förutom idrottshallen är 3,2 miljoner kronor till parkeringar vid Centralskolan.
Andra större satsningar är bland annat:

  • scen och belysning i Stadsparken (2,7 miljoner kronor)
  • säkrare skolväg i korsningen Centralskolan-Stockholmsvägen (2,1 miljoner kronor)
  • förändring av korsningen Köpmangatan-Järnvägsgatan (2 miljoner kronor)
  • utbyte av nya avloppsledningar (2 miljoner kronor)
  • nya borror Toarp (2 miljoner kronor)
  • renovering rutschbana/ny rutschbana (2 miljoner kronor)
  • fritidsgården, tillgänglighetsanpassning, lekytor, entré (1,5 miljoner kronor).

- Det känns otroligt bra at vi har en ekonomi i balans och att vi under tre år faktiskt amorterar av på lånen motsvarande vad idrottshallen kostar, säger Ronny Nilsson

På sidorna 18-20 i budgetförslaget finns investeringsbudgeten presenterat post för post.
Läs mer härPDF (pdf, 3.8 MB)

Informationsägare: Ulf Bengtsson
Senast uppdaterad: 2016-12-02

Kontakt

Postadress:
Perstorps Kommun, 28485 Perstorp

Besöksadress:
Torget 1, 28431 Perstorp

Telefonväxel: 0435-390 00
Fax: 0435-355 51

E-post: kommunhuset@perstorp.se

Öppettider

måndag-torsdag 08.00-16.30 fredag 08.00-15.00 lunchstängt 12.00-13.00

Avvikande öppettideröppnas i nytt fönster

Felanmälan efter arbetstid

Telefon: 0435-393 05

Du kommer då till Securitas som tar upp anmälan och vidarebefordrar den till kommunens jourpersonal.