Perstorps kommun, länk till startsidan

Det här innehåller budgeten

Onsdagen den 30 november träffades kommunfullmäktige för årets sista sammanträde. Den största punkten på ärendelistan var budgeten för 2017 och flerårsplanen för 2018-19.

Efter en kort debatt utan egentliga diskussioner klubbades budgeten.

Men vad innehåller den?

Här kan du läsa protokollet från sammanträdet i sin helhetPDF (pdf, 566.1 kB)

Nedan ett urval av innehållet. Kommunfullmäktige beslutade att:

  • Öka kultur- och fritidsnämndens ram med 200 000 kronor avseende ökat anslag för genomförande av ”Perstorpsveckorna”.

  • Från och med 2017 inte bevilja Perstorp Näringslivs AB ett aktieägartillskott om 600 000 kronor.

  • Kommunstyrelsen under åren 2017-18 med anledning av en utökad investeringsvolym, har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder med högst 60 miljoner kronor för år 2017 och 30 miljoner kronor för år 2018.

  • Notera att avgiften för vatten och avlopp från och med den 1 januari 2017 förändras motsvarande förändringen av prisbasbeloppet vilket innebär att avgiften för vatten och avlopp höjs med 0,30 kronor per kubikmeter till 21,55 kronor per kubikmeter. Fasta avgiften per lägenhet, flerbostadshus ökas med 12 kronor/tariffenhet per år till 1034 kronor/tariffenhet/år. Fasta avgiften, övriga, ökas med 17 kronor/tariffenhet/år till 1463 koronor/tariffenhet/år.

  • För oförutsedda kostnader reservera 550 000 kronor per år under finansieringsverksamheten under åren 2017-18, och att en eventuell fördelning av dessa medel beslutas av kommunstyrelsen.
Informationsägare: Ulf Bengtsson
Senast uppdaterad: 2016-12-01

Kontakt

Postadress:
Perstorps Kommun, 28485 Perstorp

Besöksadress:
Torget 1, 28431 Perstorp

Telefonväxel: 0435-390 00
Fax: 0435-355 51

E-post: kommunhuset@perstorp.se

Öppettider

måndag-torsdag 08.00-16.30 fredag 08.00-15.00 lunchstängt 12.00-13.00

Avvikande öppettideröppnas i nytt fönster

Felanmälan efter arbetstid

Telefon: 0435-393 05

Du kommer då till Securitas som tar upp anmälan och vidarebefordrar den till kommunens jourpersonal.