Perstorps kommun, länk till startsidan

Femtusen kronor extra per elev i grundskolan

November månads sammanträde i kommunfullmäktige började två timmar tidigare än vanligt.
Anledningen var budgeten.
Beslut fattades bland annat om att lämna skattesatsen på 20,81 oförändrad och att satsa 5 000 kronor extra per elev i grundskolan, totalt 4 250 000 kronor.

På ärendelistan för mötet fanns totalt elva punkter inklusive de rent formella inledande uppropet och valet av ledamöter till att justera protokollet.
Allmänhetens frågestund inkluderade ett par frågor bland annat gällande bredband på landsbygden ställd av Oderljunga Skola o landsbygd. Bland annat undrades varför inte kommunen söker infrastrukturbidrag. Kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson (s) svarade såväl muntligen som skriftligen.

- Vad gäller infrastrukturbidraget har vi inte resurser att söka. Men kommunen har ett stort intresse och engagemang i frågan och satsar bland annat extra penar i budget för 2017 i en förbättrad digitalisering, sa Ronny Nilsson bland annat.

Tillförordnade kommunchefen Åke Svensson informerade därefter vad som är på gång den närmaste tiden:

- Är den sista månaden på mitt uppdrag varför det mesta handlar om avslut. Bland annat jobbas det med kostutredningen där vi bland annat tittar på huvudmannaskapet. Vidare ska också en revidering av kommunens alkoholpolicy göras.

Ekonomichef Anders Ottosson tog sedan till orda och redogjorde för budgetförslaget för 2017 och flerårsplanen för 2018-19 vilken bland annat inkluderar en investeringsbudget på 158,2 miljoner kronor:

- För min del är budgeten ett av de viktigaste besluten fullmäktige fattar.

En annan del som Anders berörde var antalet kommuninvånare.

- Första november är ett viktigt datum. Det är då Skatteverket fastställer antalet invånare i kommunerna. Vi har budgeterat med 7 210 i budget, och har gjort en försiktig bedömning att vi ökar med tio invånare årligen de närmaste åren. Skulle tro vi hamnar nära. I oktober var vi 7 213 invånare.

Vidare berättade Anders om den ökade pengen till elever i grundskolan:

- Det föreslås en ökning med femtusen kronor per elev vilket innebär en total utökning av bun:s ram med 4,3 miljoner kronor.

Ekonomichefen höjde också ett varningens finger för ekonomin i framtiden:

- Statsbidragen minskar och ett vikande skatteunderlag tillsammans med en ökad inflation gör att kommunens ekonomi måste anpassas från och med 2017.

Kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson (s) kommenterade budgeten före beslut:

- Stora investeringar som görs. Inte bara idrottshallen. Satsningen på femtusen kronor per elev är en nivå som lever kvar in i framtiden och kommer göra skillnad.

- I sammantaget satsar vi och utvecklar i Perstorp. I många andra kommuner höjer man skatten. Satsningen på barn- och ungdomar känns väldigt skoj.

Oppositionens Lennart Johansson Perstorps Framtid om budgeten:

- Är en mycket positiv budget. Ni har följt våra förslag. Vi har inte mycket att yrka på den här gången. Vi har dock ett och det gäller investering av ny traktor och ny utsmyckning av rondeller som kan byta år.

Sven-Erik Sjöstrand (V):
- Tycker det är en bra budget och har inte mycket att yrka på. Uppskattar också att V bjöds in till samtal kring investeringarna. Från mitt perspektiv anser jag dock att kommunfullmäktige bör ta beslut om när investeringsprojekt ska startas. Det handlar ändå om cirka 9,5 miljoner kronor.

Patrik Ströbeck (M):

- Känns positivt att kunna lägga fram en sådan här budget med investeringar på mer än 150 miljoner kronor. Känns tryggt.

Budgetdebatten avslutades efter ett fåtal inlägg.

Före fullmäktige gick till beslut krävdes votering då Perstorps Framtid yrkat på skifte i investeringsbudgeten vad gäller en halv miljon kronor att användas till ny traktor kontra utmsmyckning av rondell.

KS förslag vann med 26-9 vilket innebar att budgeten och flerårsplanen klubbades.

Kort från sammanträdet, som avslutades efter 2 timmar och 22 minuter, kan också nämnas att:

  • Fullmäktige beslutat införa löneväxling till pension.
  • Det blir en taxeökning och ett ökat medlemsbidrag till Söderåsens Miljöförbund (höjningen avser 3,5 procent och 132 kronor/invånare)
  • Taxan för slamtömning/hämtning justeras. Till exempel höjs tömning av brunn 7-dagars från 1121 kronor till 1242 kronor.
  • En avsiktsförklaring om IT-samverkan och gemensam IT-organisation inom 6 K antog

Avslutningsvis hälsades Ulf Bengtsson från Helsingborg välkommen som ny kommunchef.
Han börjar sin tjänst i januari.

- Det var ett föredömligt budgetsammanträde. Jag ser fram mot att komma till Perstorp, sa han bland annat.

Nästa sammanträde i kommunfullmäktige är den 15 februari.

Ulf bengtsson

Ulf Bengtsson är ny kommunchef i Perstorp. Han tillträder först i januari men passade i samband med budgetsammanträdet i kommunfullmäktige på att presentera sig.

Informationsägare: Ulf Bengtsson
Senast uppdaterad: 2016-12-01

Kontakt

Postadress:
Perstorps Kommun, 28485 Perstorp

Besöksadress:
Torget 1, 28431 Perstorp

Telefonväxel: 0435-390 00
Fax: 0435-355 51

E-post: kommunhuset@perstorp.se

Öppettider

måndag-torsdag 08.00-16.30 fredag 08.00-15.00 lunchstängt 12.00-13.00

Avvikande öppettideröppnas i nytt fönster

Felanmälan efter arbetstid

Telefon: 0435-393 05

Du kommer då till Securitas som tar upp anmälan och vidarebefordrar den till kommunens jourpersonal.