Perstorps kommun, länk till startsidan

30 augusti Kokningsrekommendationer upphör efter två provsvar utan bakterier

Vi konstaterar nu att inga bakterier finns i vattnet. Vi har fått ett nytt provsvar utan anmärkning.

Orsaken till att vi fick förhöjda bakterie halter är troligen föroreningar vid provpunkten. Efter att ha uteslutit allt annat, konstaterade vi att det kan var en av två orsaker till bakteriehalten vi identifierade. Den ena var att laboratoriet hade förorenat vattenprovet det andra är att provtagningspunkten var förorenad. Det troligaste är det sistnämnda.

Vi kan dock konstatera att de rutiner kommunen har för att snabbt hantera uppkomna incidenter har fungerat. Där samarbetet mellan Söderåsens miljöförbund, räddningstjänsten och kommunen har fungerat väl.

Vi vill passa på att tacka Er som har varit oss behjälpliga under dessa dagar, samt att ni har varit uthållig i väntan på att kokningsrekommendation skulle tas bort.

Vad har hänt?

Torsdag 25 augusti,
Vid en provtagning av dricksvatten idag fick vi besked om något förhöjda bakteriehalter vid dricksvattenproduktionen. Provsvaren för Perstorps tätort gav ingen indikation på bakterier. För att vara på den säkra sidan uppmanar vi nu alla som har kommunalt vatten att koka det innan förtäring. Nedan finner ni riktlinjer för kokning.

Fredagen 26 augusti
I morse i samråd med myndigheten kom vi överens om att utvidga kokningsrekommendationen till hela kommunen. Vi har fortfarande ingen indikation på bakterier i dricksvattnet i Perstorps tätort men vill ta det säkra före de osäkra.

Måndag 29 augusti
Under helgen inkom det första provsvaret. Svaret visade på normala värden. Dock behövs ett provsvar till med normala värden innan rekommendationen att koka vattnet kan tas bort. Nästa svar beräknas komma tisdag eftermiddag eller onsdag morgon.

Vad görs?
Vi har identifierat källan till föroreningen och kommer nu genomföra att klorering. Kloreringen kommer att pågå fram till lördag förmiddag.

När kan vattnet sluta kokas?
Vi behöver ett par provsvar där vi har gått tillbaka normal nivå. Vi tror att det kommer att ta till nästa vecka någon gång

FAKTARUTA
Det vi har identifierat är så kallade kolliforma bakterier de finns överallt där vi människor rör oss. Ett sätt för oss att ha en hög kvalitet på dricksvattnet är bland annat att mäta innehållet av dessa bakterier. När mängden bakterier överstiger ett visst värde behöver vi vidta åtgärder för att få bort dessa bakterier. Detta görs i ett tidigt skede innan det är någon fara för sjukdom vid förtäring av vattnet. Mätvärdet av bakterier är uppbyggt så att ju högre värde desto större är risken för att en sjukdomsalstrande bakterie finns i vattnet. Vi ligger nu på relativt låga till måttliga värden men ändå över gränsvärdet.

Informationsägare: Ulf Bengtsson
Senast uppdaterad: 2016-08-30

Kontakt

Postadress:
Perstorps Kommun, 28485 Perstorp

Besöksadress:
Torget 1, 28431 Perstorp

Telefonväxel: 0435-390 00
Fax: 0435-355 51

E-post: kommunhuset@perstorp.se

Öppettider

måndag-torsdag 08.00-16.30 fredag 08.00-15.00 lunchstängt 12.00-13.00

Avvikande öppettideröppnas i nytt fönster

Felanmälan efter arbetstid

Telefon: 0435-393 05

Du kommer då till Securitas som tar upp anmälan och vidarebefordrar den till kommunens jourpersonal.