Perstorps kommun, länk till startsidan

Tillsynsplan

Byggnadsnämnden ansvarar för frågor om lov, besked, tillsyn och vid delegation även planläggning. Byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur och stads- och landskapsbild som ska vara estetiskt tilltalande. Byggnadsnämnden ska se till att bygglov är förenliga med gällande lag och praxis, ge råd och upplysningar och utöva tillsyn över byggandet.
Tillsyn, tillsynsvägledning och uppföljning ska medverka till att demokratiskt beslutade lagar och bestämmelser följs och tillämpas i enlighet med lagstiftarens intentioner och på samma sätt i hela landet. Länsstyrelsen och Boverket ska ge kommunerna tillsynsvägledning, råd och stöd. Det är viktigt för det allmännas förtroende att byggnadsnämnderna lever upp till sitt ansvar och det blir odemokratiskt om den enskildes möjlighet att bygga inte grundas på lagar och bestämmelser utan på grannars goda vilja.
Byggnadsnämnden ska bevaka att samhällets krav är uppfyllda. Byggnadsnämnden ska även arbeta för att skapa en attraktiv kommun. För att hjälpa Byggnadsnämnden i Perstorps kommun att skapa en mer attraktiv kommun har denna tillsynsplan skapats. Planen leder till att tillsynsarbetet kan planeras samt att uppföljning och utvärdering av Byggnadsnämndens tillsynsarbete kan genomföras. Tillsyn sker vid anmälan samt på byggnadsnämndens egna initiativ enligt denna tillsynsplan.

Kompletta tillsynsplan hittar du härPDF (pdf, 352.3 kB).

Byggnadsnämnden har tillsyn över att regler och bestämmelser i plan- och bygglagen följs. Vi jobbar båda efter egeninitierad tillsyn och tillsyn efter inkommen anmälan.
Via knappen nedan kan du göra en anmälan, du kan vara anonym.

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta bygglov@perstorp.se

Informationsägare: Kjell Hedenström
Senast uppdaterad: 2017-05-16

Kontakt

Postadress:
Perstorps Kommun, 28485 Perstorp

Besöksadress:
Torget 1, 28431 Perstorp

Telefonväxel: 0435-390 00
Fax: 0435-355 51

E-post: kommunhuset@perstorp.se

Öppettider

måndag-torsdag 08.00-16.30 fredag 08.00-15.00 lunchstängt 12.00-13.00

Avvikande öppettideröppnas i nytt fönster

Felanmälan efter arbetstid

Telefon: 0435-393 05

Du kommer då till Securitas som tar upp anmälan och vidarebefordrar den till kommunens jourpersonal.