Perstorps kommun, länk till startsidan

Plan- och bygglovtaxa fr.o.m. 2012-10-01

Kommunfullmäktige har 2012-09-19 antagit ”Plan- och bygglovtaxan framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), som ersätter SKL:s gamla taxa från 2004. Avgifterna tas ut med stöd av den nya plan- och bygglagen (PBL 2010:900) eller kommunallagen (1991:900) om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten.

Antagen taxa gäller från och med 2012-10-01.

Läs mer här.PDF (pdf, 419 kB)

Informationsägare: Kjell Hedenström
Senast uppdaterad: 2014-11-25

Kontakt

Postadress:
Perstorps Kommun, 28485 Perstorp

Besöksadress:
Torget 1, 28431 Perstorp

Telefonväxel: 0435-390 00
Fax: 0435-355 51

E-post: kommunhuset@perstorp.se

Öppettider

måndag-torsdag 08.00-16.30 fredag 08.00-15.00 lunchstängt 12.00-13.00

Avvikande öppettideröppnas i nytt fönster

Felanmälan efter arbetstid

Telefon: 0435-393 05

Du kommer då till Securitas som tar upp anmälan och vidarebefordrar den till kommunens jourpersonal.