Perstorps kommun, länk till startsidan

Pressmeddelande – Förorening konstaterad från gammal kemtvätt i Perstorp

Perstorps kommun har med statliga medel från Länsstyrelsen anlitat en extern konsult för att göra en miljöteknisk markundersökning på platsen där det tidigare funnits en kemtvätt. Kemtvätten var aktiv år 1951-1974. Undersökningen visar att det finns föroreningar som sannolikt härstammar från den tidigare kemtvätten. En sammantagen bedömning av resultatet i rapporten visar att det inte är troligt att det i dagsläget föreligger omedelbar risk för människors hälsa, varken för de boende på fastigheten eller i närområdet.

Prover har tagits på det kommunala dricksvattnet i flera punkter på dricksvattennätet samt i det vatten som kommer in till vattenverket i Perstorp. Prover har även tagits på vattnet i Perstorpsbäcken.

Perstorps samhällsbyggnadschef Bengt Marntell säger i en kommentar: ”Undersökningen har visat att föroreningshalterna är högst vid det uthus där själva tvätteriet tidigare låg.  Bedömningen är att det inte är farligt att dricka vattnet i Perstorp och inga föroreningar har påträffats i Perstorpsbäcken.”

Konsulten anser i sin rapport att mer undersökningar behöver göras på platsen. Det är Länsstyrelsen som gör bedömningen om statliga bidrag för ytterligare undersökningar ska sökas framöver.


Läs rapporten här.PDF (pdf, 223.7 kB)

Informationsägare: Stefan Didrik
Senast uppdaterad: 2013-04-16

Kontakt

Postadress:
Perstorps Kommun, 28485 Perstorp

Besöksadress:
Torget 1, 28431 Perstorp

Telefonväxel: 0435-390 00
Fax: 0435-355 51

E-post: kommunhuset@perstorp.se

Öppettider

måndag-torsdag 08.00-16.30 fredag 08.00-15.00 lunchstängt 12.00-13.00

Avvikande öppettideröppnas i nytt fönster

Felanmälan efter arbetstid

Telefon: 0435-393 05

Du kommer då till Securitas som tar upp anmälan och vidarebefordrar den till kommunens jourpersonal.