Perstorps kommun, länk till startsidan

Perstorp 10 000 2020

Perstorps kommun bedriver i samarbete med Oderljunga Perstorps LRF-avdelning och Oderljunga sockengille ett Leader-finansierat landsbygdsutvecklingsprojekt som går under namnet ”Perstorp 10 000 2020”.

Den gemensamma målsättningen är att fler människor väljer att bo, leva och verka i Perstorps kommun.

Under perioden 2014-02-01-2014-07-31 genomförs en kartläggning där nyligen inflyttade och utflyttade kommuninvånare kommer att kontaktas. Syftet är att ta reda på vad som gjorde att de flyttade i den riktning de gjorde. Även unga vuxna i kommunen kommer att intervjuas om sina planer om framtida bostadsort och vad som krävs för att de skall bo i kommunen som vuxna.
Parallellt med detta görs en inventering av antalet outnyttjade bostäder, industrilokaler och tomter. Därefter kommer ägarna till dessa att kontaktas för djupintervjuer om varför fastigheterna inte nyttjas och vilken eventuell hjälp de skulle behöva av kommunen för att fastigheterna skall kunna nyttjas av andra.

Kartläggningen är tänkt att utgöra ett underlag för ett kommande projekt med visionen att uppnå en befolkning på 10 000 invånare år 2020.


Ökad inflyttning ger ökade skatteintäkter vilket möjliggör stabil och god samhällsservice till nuvarande och blivande kommuninvånare. Kommunens näringsidkare får utökad kundkrets och större urval av arbetskraft i närområdet. Personer från Skånes större städer kan få ett naturnära och rymligt boende inom pendlingsavstånd från arbetet.
Nuvarande kommuninvånare får ökad trygghet genom att intilliggande fastigheter är bebodda och att fler personer är uppmärksamma på vad som händer runt omkring.

Genom att underlätta för fastighetsägare att hitta nya användningsområden för sina oanvända fastigheter öppnar man upp för fler människor att bo och verka på landsbygden, vilken i sin tur ökar möjligheten att upprätthålla god service i form av skola, kollektivtrafik, livsmedelsbutik, mm.
Genom ett bättre nyttjande av bostäder och ekonomibyggnader kan nya arbetstillfällen skapas i form av t ex hästnäring, bilverkstäder, hundpensionat, uthyrning av lager- och förvaringslokaler mm.

Vill du veta mer om projektet eller är intresserad av att vara delaktig i kartläggningen är du välkommen att kontakta oss.


Kontaktuppgifter:
Cecilia Håkansson Perstorps kommun 0734-459017 cecilia.hakansson@perstorp.se
Agneta Henriksson Perstorps kommun 0734-459016 agneta.henriksson@perstorp.se

Informationsägare: Åke Svensson
Senast uppdaterad: 2014-03-17

Aktuellt

Länktips

Kontakt

Postadress:
Perstorps Kommun, 28485 Perstorp

Besöksadress:
Torget 1, 28431 Perstorp

Telefonväxel: 0435-390 00
Fax: 0435-355 51

E-post: kommunhuset@perstorp.se

Öppettider

måndag-torsdag 08.00-16.30 fredag 08.00-15.00 lunchstängt 12.00-13.00

Avvikande öppettideröppnas i nytt fönster

Felanmälan efter arbetstid

Telefon: 0435-393 05

Du kommer då till Securitas som tar upp anmälan och vidarebefordrar den till kommunens jourpersonal.