Perstorps kommun, länk till startsidan

AMEiS

Perstorps kommun bedriver i samarbete med de 11 kommunerna i Skåne Nordväst en förstudie finansierad av Europeiska Socialfonden (ESF) med fokus på ungdomsarbetslösheten i Skåne Nordväst. Förstudien går under namnet AMEiS som står för Arbetsmarknadsenheter i samverkan.

Bakgrunden till förstudien:

Skåne Nordväst har den näst största arbetsmarknaden i Skåne och erbjuder ca 137 000 arbetstillfällen, samtidigt är arbetslösheten bland ungdomar i Skåne Nordväst hög i jämförelse med riket som helhet.

Skåne Nordvästs politiska ledning, tillsammans med samtliga kommunchefer ser ungdomsarbetslösheten som en gemensam utmaning som man nu vill ta ett helhetsgrepp om. Den högsta ledningen inom Skåne Nordvästsamarbetet har därför gett Perstorps kommun mandat att samordna insatser för att bekämpa ungdomsarbetslösheten i Skåne Nordväst.

Som ett led i det arbetet skall en förstudie genomföras.

Målet med förstudien:

Målet med förstudien är att göra en problem-, målgrupps-, metod-, samverkans- och omvärldsanalys, alla kopplade till gruppen unga arbetslösa.

Förstudien skall bland annat ge svar på vilka insatser, projekt och aktiviteter som genomförs för unga arbetslösa i de olika kommunerna i Skåne Nordväst i dag. De arbetssökande ungdomarna skall därmed ges möjlighet att nyttja det projekt som bäst matchar deras behov.
Förstudien skall också kartlägga vilka kompetenser som finns i respektive kommun och på vilket sätt dessa kan komma fler ungdomar till gagn samt undersöka om det är bättre att arbeta tillsammans för målgruppen eller om de lokala skillnaderna är så stora att det blir svårt att forma gemensamma projekt.

Resultatet av förstudien skall fungera som underlag till kommande projektansökningar inom Skåne Nordväst.

Vill du veta mer om projektet eller är du välkommen att kontakta oss.

Agneta Henriksson Perstorps kommun 0734-459016 agneta.henriksson@perstorp.se
Cecilia Håkansson Perstorps kommun 0734-459017 cecilia.hakansson@perstorp.se

Informationsägare: Åke Svensson
Senast uppdaterad: 2014-03-17

Aktuellt

Länktips

Kontakt

Postadress:
Perstorps Kommun, 28485 Perstorp

Besöksadress:
Torget 1, 28431 Perstorp

Telefonväxel: 0435-390 00
Fax: 0435-355 51

E-post: kommunhuset@perstorp.se

Öppettider

måndag-torsdag 08.00-16.30 fredag 08.00-15.00 lunchstängt 12.00-13.00

Avvikande öppettideröppnas i nytt fönster

Felanmälan efter arbetstid

Telefon: 0435-393 05

Du kommer då till Securitas som tar upp anmälan och vidarebefordrar den till kommunens jourpersonal.