Perstorps kommun, länk till startsidan

Information om säkerhet och risker

En ny broschyr om säkerhet och risker delas ut med posten till samtliga hushåll i Perstorps kommun inom kort. Uppdatering av broschyren har skett med anledning av etableringen av Yara Praxairs luftgasfabrik inom Perstorp Industripark under 2012. Broschyren redovisar risker inom Perstorp Industripark, men även förebyggande och skadebegränsande åtgärder. Information om vad allmänheten ska göra i händelse av allvarlig kemikalieolycka presenteras också.

Säkerhetsinformation ska lämnas till allmänheten minst vart femte år. Detta anges i lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Om viktiga förändringar sker ska broschyren uppdateras oftare. Broschyren tas fram i samarbete mellan räddningstjänsten i Perstorps kommun och de berörda företagen inom Perstorp Industripark.

Inom Perstorp Industripark finns flera producerande bolag, varav några tillhör den högre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen. Bland annat tillhör den nytillkomna luftgasfabriken denna kravnivå. Dessa bolag måste lämna in omfattande säkerhetsrapporter till myndigheterna och kommunen ska ta fram en plan för räddningsinsatser för dessa verksamheter. I säkerhetsbroschyren framgår vilka bolag som omfattas av den högre kravnivån och exempel på kemikalier som de hanterar.

Räddningstjänsten i Perstorps kommun har lång erfarenhet av hantering av olyckor med farliga ämnen. Under årens lopp har räddningstjänsten byggt upp en omfattande kompetens och utvecklat metoder, teknik och metodik för hantering av olyckor med farliga ämnen. Detta presenteras också i säkerhetsbroschyren.
Hos räddningstjänsten finns förutom egen utrustning även central resurs för samtliga kommuner i Skåne län samt en av sex nationella förstärningsenheter för hantering av olyckor med farliga ämnen. Den nationella förstärkningsenheten är placerad i Perstorps kommun, samt fem andra kommuner i Sverige, av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Säkerhetsbroschyr för Perstorps Kommun 2012PDF (pdf, 1.1 MB)

Informationsägare: Susanne Burström
Senast uppdaterad: 2012-12-05

Kontakt

Postadress:
Perstorps Kommun, 28485 Perstorp

Besöksadress:
Torget 1, 28431 Perstorp

Telefonväxel: 0435-390 00
Fax: 0435-355 51

E-post: kommunhuset@perstorp.se

Öppettider

måndag-torsdag 08.00-16.30 fredag 08.00-15.00 lunchstängt 12.00-13.00

Avvikande öppettideröppnas i nytt fönster

Felanmälan efter arbetstid

Telefon: 0435-393 05

Du kommer då till Securitas som tar upp anmälan och vidarebefordrar den till kommunens jourpersonal.